تصاویر مربوط به مدل 2020 خودرو دانگ فنگ ix5 را مشاهده می کنید. این خودرو در برخی بازارها فنگون و گلوری نیز نامیده می شود.

کد خبر: 45464