مدل 2020 نیسان ناوارا را در تصاویر مشاهده می کنید. این وانت در دو تیپ 2 و 4 درب ساخته می شود.

کد خبر: 19787