جیپ CJ یا نامی که در ایران به آن داده شده بود یعنی جیپ صحرا یکی از محصولات محبوب جیپ در ده های گذشته در جهان بود. این مدل بعدها جای خود را به جیپ رنگلر داد که تولید آن تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

کد خبر: 12763