کد خبر : 9964

وزارت آموزش‌وپرورش فرایند پرداخت عیدی به گروه‌های مختلف کارکنان این وزارتخانه را اعلام کرده است.

براین اساس، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) مطابق مصوبه هیئت وزیران به میزان 10 میلیون ریال  "یک میلیون تومان" به کارمندان (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت ) به نسبت خدمت تمام وقت با رعایت تبصره‌های 1 و 2 بند یک و بند سه مصوبه مذکور و سایر مقررات بلامانع است.

میزان عیدی کارکنان خرید خدمات و قراردادی

در اجرای تبصره 2 ماده 1 مصوبه فوق الذکر، پرداخت پاداش آخر سال به کارکنان خرید خدمت، قراردادی وموقت به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1397 خواهد بود. در هرحال میزان عیدی این افراد از50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

پرداخت عیدی به مستخدمینی که در اجرای ضوابط و مقررات از کار برکنار شده‌اند و همچنین تارکین خدمت، مجوزی نخواهد داشت.

ارسال نظر

بیشتر