کد خبر : 8929

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: فعلا احکام ورودی‌های ۹۷ دانشگاه فرهنگیان را «پیمانی» صادر می‌کنیم و از آن طرف، وزیر آموزش و پرورش پیگیری می‌کند و اگر به نتیجه قطعی رسید احکام به «رسمی آزمایشی» اصلاح می‌شود.

علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و  پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره صدور حکم استخدام «پیمانی» برای دانشجو معلمان ورودی سال97، اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه اجرایی باید طبق مجوزهای استخدامی صادر شده از سوی سازمان امور اداری استخدامی کشور اقدام کند و نحوه به‌کارگیری را از این طریق دنبال می‌کند.

وی افزود: مجوزی که امسال سازمان امور اداری استخدامی برای ورودی‌های 97 به ما داده است طبق مواد 2،3،20 و 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، نوع استخدام را به صورت «پیمانی» اعلام کرده است.

الهیار ترکمن با بیان اینکه سال گذشته بر اساس همان مجوز، نوع استخدام رسمی آزمایشی بود و امسال بر اساس همان مجوز، نوع استخدام پیمانی است، گفت: توجیه آنها این است که مستند به مواد2، 3،20و 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تأکید شده است که نحوه ورود و جذب و تربیت دانشجو معلمان باید چطور باشد اما به نوع استخدام اشاره نشده است و همکاران در سازمان اداری استخدامی با توجه به مسکوت گذاشتن نوع استخدام، براساس قوانین موضوعه نوع استخدام را پیمانی اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه وزیر آموزش و پرورش پیگیری‌هایی انجام داده است، ادامه داد: تأکید وزیر آموزش و پرورش به قانون به‌کارگیری متعهدین به خدمت وزارت آموزش و پرورش و ماده 6 آن است که به استخدامی رسمی آزمایشی اشاره کرده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مذاکرات متعددی در این زمینه صورت گرفته است اما به بهمن رسیدیم و اگر اقدام نمی‌کردیم دانشجومعلمان جدید نمی‌توانستند کدحقوقی بگیرند و صدور احکام‌شان به مشکل برمی‌خورد.

وی اضافه کرد: در واقع دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ نخست قانون متعهدین به خدمت و دوم اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است؛ در واقع یک تعارض قوانین به‌وجود آمده است. ما احکام را صادر کردیم تا همکاران جدیوالورود کدحقوقی بگیرند. با این حال پیگیری ها کماکان از سوی آموزش و پرورش ادامه دارد و تلاش می‌کنیم حقی تضییع نشود.

الهیار ترکمن افزود: فعلا احکام پیمانی را صادر می‌کنیم و وزیر آموزش و پرورش پیگیری می‌کند و اگر به نتیجه قطعی رسید احکام به «رسمی آزمایشی» اصلاح می‌شود؛ البته سعی می‌کنیم قبل از پایان سال مالی امسال، کار را به نتیجه برسانیم.

وی درباره ماجرای معوقات خرید خدمتی‌ها نیز گفت: اکنون تخصیص‌ها را از سازمان برنامه گرفته‌ایم که 51 میلیارد تومان است و به علت کمبود نقدینگی کشور باقی مانده است؛ وزیر آموزش و پرورش با وزیر دارایی صحبت کرده و قول داده اند تا بخشی از این منابع در این هفته آزاد شود و ما در بهمن ماه و به‌زودی پرداختی‌هایی داشته باشیم.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها