کد خبر : 80292

قیمت هر کیسه سیمان تیپ 2 انبار آزادگان 56,000 تومان است.

جدیدترین قیمت سیمان تیپ 2 (پاکت 50 کیلویی) برخی از کارخانجات تولیدی کشور در تاریخ پنجشنبه 31 شهریورماه 1401 اطلاع رسانی شد.

قیمت سیمان تیپ 2 درب کارخانه

محصول قیمت
سیمان تیپ 2 تهران 45,000 تومان 
سیمان تیپ 2 آبیک 43,000 تومان 
سیمان تیپ 2 شهرکرد 41,000 تومان 
سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه 42,000 تومان 
سیمان تیپ 2 غرب 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 فارس نو 45,000 تومان 
سیمان تیپ 2 هگمتان 45,000 تومان 
سیمان تیپ 2 شرق 48,000 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران 47,000 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار آزادگان 56,000 تومان 
سیمان تیپ 2 ساوه 44,500 تومان 
سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر 47,000 تومان 
سیمان تیپ 2 استهبان 45,500 تومان 
سیمان تیپ 2 اصفهان 48,000 تومان 
سیمان تیپ 2 بجنورد 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان 47,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خمسه 47,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خوزستان 47,000 تومان 
سیمان تیپ 2 دورود 45,500 تومان 
سیمان تیپ 2 زابل 45,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زاوه تربت 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زنجان 45,000 تومان 
 
ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها