کد خبر : 79459

آخرین خبر/ افسانه بایگان با انتشار این عکس نوست: پسر عزیزم یگانه یادگارم

سالگشت سفرت به زمین مبارکمون باشه

هر چند حقأ روزگار غریب و پر فریبیست ،هر چند نیروهای تاریکی فوج فوج هر دم به حیلتی جامهٔ

اطواری نو به تن خود و خودفروشان میکنند،اما سلحشور نور تنها به روشنایی چشم دارد و میداند از پی صبوری در این شب تار، به کوری چشم ساحران،سحر مهر طلوعی دوباره خواهد داشت

خیر پیش

راهت روشن

 

 

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها