کد خبر : 79020

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و935هزار و 745 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (12 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و284 هزار و 311 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 7338 واحد افزایش در ارتفاع 1.437.360 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 384.055 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس3563 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5479 هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس،شپدیس،فملی،خودرو،حکشتی، خساپا،خبهمن بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس،آریا،دماوند،بپاس،ددانا،خدیزل وصبا فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 12 مرداد 1401

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

 
 

تعداد سهم هر سهامدار 

 
فارس   837 1168
شگویا 952 49
شاوان  2120 5
دانا 90 45
بنیرو   239 3
رمپنا  1462 143
اخابر 646 244
کگل  1167 107
حکشتی‌  2150 80
فولاد  1117 2520
فولاژ  725 48
فخوز  404 116
ساراب 1691 9
ورنا  480 3
حپترو 3888 1
کچاد  1373 237
وپست  400 16
مارون  19100 49
شپنا   645 416
شتران  507 2600
شبندر 798 930
بسویچ 1622 9
وبملت 274 305
وبصادر  144 1427
خاور  186 420
وتجارت   139 1822
 فایرا 1874 32
شراز  1599 4
جم 4179 42
فملی 545 1840
سدشت 2430 8
بفجر  1686 38
وتوصا 717 12
 شبریز  1707 41
خساپا  163 36
لکما  67 22
بترانس  184 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 12 مرداد 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و935هزار و 745 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

 
فارس   837 2292
شگویا 952 47
شاوان  2120 4
دانا 90 16
بنیرو   239 3
رمپنا  1462 137
اخابر 646 239
کگل  1167 104
حکشتی‌  2150 78
فولاد  1117 2520
فولاژ  725 73
فخوز  404 296
ساراب 1691 9
ورنا 480 3
حپترو 3888 1
کچاد  1373 181
وپست  400 16
مارون  19100 47
شپنا   645 1008
شتران  507 2090
شبندر  798 912
بسویچ 1622 9
وبملت 274 299
وبصادر  144 1400
خودرو 187 47
وتجارت   139 1788
 فایرا 1874 31
شراز  1599 4
جم 4179 41
فملی 545 1473
سدشت 2430 8
بفجر  1686 38
وتوصا 717 12
 شبریز  1707 15
خساپا  163 39
لکما  67 22
بترانس  184 3

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها