کد خبر : 78871

در حال حاضر قیمت سیمان تیپ 2 تهران 47,500 تومان اعلام شده است.

جدیدترین قیمت سیمان (پاکت 50 کیلویی) برخی از کارخانجات تولیدی کشور در تاریخ چهارشنبه 5 مردادماه 1401 اطلاع رسانی شد.

قیمت سیمان تیپ 2 درب کارخانه

محصول قیمت (تومان)
سیمان تیپ 2 تهران 47,500 تومان 
سیمان تیپ 2 آبیک 48,500 تومان 
سیمان تیپ 2 شهرکرد 48,000 تومان 
سیمان تیپ 2 غرب 51,000 تومان 
سیمان تیپ 2 فارس نو 50,000 تومان 
سیمان تیپ 2 هگمتان 50,000 تومان 
سیمان تیپ 2 شرق 52,000 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران 48,500 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار آزادگان 57,500 تومان 
سیمان تیپ 2 ساوه 48,500 تومان 
سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر 50,000 تومان 
سیمان تیپ 2 استهبان 51,000 تومان 
سیمان تیپ 2 اصفهان 50,000 تومان 
سیمان تیپ 2 بجنورد 50,000 تومان 
سیمان تیپ 2 توسعه ماهان کرمان 49,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خمسه 50,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خوزستان 51,000 تومان 
سیمان تیپ 2 دورود 51,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زابل 51,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زاوه تربت 49,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زنجان 51,000 تومان 
 
ارسال نظر

دیگر رسانه ها