کد خبر : 77532

امیر خسرو عباسی که به نام حاجی شناخته می شود، وضعیت عجیب و نگران کننده اش را پس از جدایی از بهاره رهنما به نمایش گذاشته است.

حاجی در پست و یادداشت اینستاگرامی جدیدش نشان می دهد که هنوز نتوانسته شکست عاطفی جدایی از بهاره رهنما را پشت سر بگذارد.

او با این وجود خواسته به خودش دلگرمی بدهد.

امیر خسرو عباسی در این رابطه نوشت:

تـمام تـمرکـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسیـر امـروزت طوفـانى سـت..

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها