کد خبر : 77106

بهاره رهنما پست جدیدی را منتشر کرد.

تسلیمم در برابر هرآنچه در توانِ من نیست

و هرآنچه به ذات در توانِ تو هست.

تسلیم در برابر قدرتی که در من نیست برای تغییرِ "بعضی" اتفاقات و تسلیم در برابر قدرتی که در تو هست برای تغییرِ "بسیاری" از موقعیت ها.

ما هر دو صبوریم؛

من صبور در برابر درسهایی که میدهی

و تو صبور در برابر خشم‌ها و خستگی‌هایم.

ما هر دو میدانیم که قرار است چه بشود؛

من قرار است دل بدهم و دوام بیاورم

و تو قرار است ادامه دهی و منتظر دیدن و فهمیدنِ من نشوی.

ما هر دو ادامه میدهیم؛

من تا زمانی که تو اجازه میدهی

و تو تا زمانی که خودت میخواهی.

تسلیمم در برابر تویی که قدیمی ترین، پیرترین و با تجربه ترین جریانِ دنیایی.

تسلیمم در برابر تویی که از هزاران سال قبل جریان داشته ای و تا هزاران سال بعد هم، جریان خواهی داشت.

بهاره رهنما

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها