کد خبر : 76861

پست جدید بهاره رهنما با ژست خاص درباره حادثه اخیر

پست جدید بهاره رهنما با ژست خاص درباره حادثه اخیر

بهاره رهنما عکس جدیدی را منتشر کرد.

به جاى آنکه بگردى و ببینى

‎چه چیز افسرده ات مى کند،

‎بدنبال موهبتهاى زندگى‌ات،

‎جهت شکرگزارى باش...

‎خدایا شکرت که یک روز دیگر

‎فرصت زندگى، مهرورزى، لبخند،

‎نگاه کردن و شنیدن و صحبت کردن دارم...

پی نوشت: و مردمی که دوستم دارند یا ندارند اما میدانم وجود هر دو دسته شان و نگاهشان موهبت زندگی من است…

پی نوشت دو: در دیدار جان جهانم اینبار دریافتم هرگز آدم دوری از آن دیار نیستم با همه زخم هایی که هست نا ملایمات یا نامرادی ها با همه نداشتن های اکسیژن و گاه بی مهری ها ریشه هایم عجیب همانجاست ،در خاک مادری…

پی نوشت سه: این روزهای روزهای سختی برای مردم و کشورم هست میدانم که شکر گفتن گاهی سخت است اما همیشه به این فکرم که باید ته مانده امید این مردمان را مراقبت کرد،رشد داد وگرنه که دیگر رمقی نمیماند این قوم همیشه در ماتم جبر تاریخ و جغرافیا را…

بهاره رهنما

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها