کد خبر : 76263

به نظر می رسد منوچهر صفروف را باید یکی از بازیکنان لیست خروج پرسپولیس در پایان فصل به حساب آوریم.

پرسپولیس در ابتدای لیگ بیست و یکم منوچهر صفروف و وحدت هنانوف را به خدمت گرفت که البته تا نیم فصل دوم نتوانست از آنها استفاده کند.

از میان این دو بازیکن منوچهر صفروف خیلی کم به بازی گرفته شد و مشخص است که در تمرینات نتوانسته نظر کادرفنی را جلب کند.

البته وحدت هنانوف نیز آنگونه انتظار از یک بازیکن ملی پوش می رود نتوانسته در پرسپولیس به یک بازیکن کلیدی تبدیل شود. یحیی گل محمدی برای بازی با سپاهان منوچهر صفروف را از لیست بازیکنان خط زد تا سیگنالی باشد بر آغاز پایان این خرید ناموفق در پرسپولیس.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها