کد خبر : 75903

نعیمه نظام دوست عکس جدیدی را پست کرد.

من آرامشم را در نور یافتم،

در سفر

در قدم زدن

در تنهایی

در سکوت...

در آغوش امن و پذیرنده‌ی یک رفیق، یک دوست، یک عزیز... در بی‌پروا گریستن و آرام یافتن و نفسی آسوده کشیدن.

در طبیعت و کتاب‌ها و موسیقی.

و در یک عصر آرام و مطبوع که تمام مشغله‌های روزمره‌ام را به پایان رسانده‌بودم و فرصتی برای رهایی از همه چیز داشتم، فرصتی برای فکر کردن و به نتایجی سازنده و مفید رسیدن.

 

 

نعیمه نظام دوست

 

نعیمه نظام دوست

 

نعیمه نظام دوست

 

نعیمه نظام دوست

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها