کد خبر : 75562

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: نمی‌شود فدراسیون قانونی را وضع و مصوب کند و بخش دیگری از همین فدراسیون آن را نادیده بگیرد.

به گزارش فارس، حسین دوام، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در مورد رافائل سیلوا که سال گذشته در لیگ عربستان حضور داشت، به این مساله اشاره می‌کنیم که وی برای دریافت مجوز بازی در فوتبال ایران باید با تیمش در عربستان حداقل در جایگاه ششم لیگ آن کشور قرار می‌گرفت. خب این قانون را خود فدراسیون گذاشته است.

نمی‌شود که بخش دیگری از فدراسیون آن را نادیده بگیرد. تیم الفیصلی هم در فصل گذشته نهم شده بود و در شکایت ما به صراحت به این مساله اعتراض شد. با توجه به همه این جوانب طبیعی است که در دفاع از حق قانونی پرسپولیس از نهایت ظرفیت قانونی برای دادخواهی در این پرونده و دیگر پرونده‌ها بهره خواهیم گرفت. این موضوع را هم مشخصا برای تجدید نظر خواهی به کمیته استیناف می‌بریم.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها