کد خبر : 75365

وحید قلیچ پیشکسوت باشگاه پرسپولیس از نصیحتی که ناصر حجازی به او کرد گفت.

به گزارش خبر ورزشی، وحید قلیچ پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره نصیحتی که ناصر حجازی به او کرد گفت: من یک ماشین دارم موتورش سوخته و نمی توانم هزینه تعمیرش را بدهم ولی به هیچ کس نمی گویم.

علی پروین و ناصر حجازی زمانی بزرگ ما بودند.

ناصر حجازی می گفت اگر گدایی، گدای سربلند باش. سرت را جلوی مرد خم کن نه نامرد!

حتی اگر دیدی فردی پولدار ولی نامرد است سرت را جلوی کسی خم نکن؛ تا لحظه ای که می خواست بمیرد سر جلو کسی خم نکرد.

اما علی آقا به خاطر بدهی پسرش دیدن خیلی افراد رفت و با آن‌ها ناهار خورد تا خانه اش را از دست ندهد. علی آقا این کار را کرد ولی ناصر حجازی نکرد.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها