کد خبر : 74943

قاب به جا مانده از کریم باقری در پایان بازی پرسپولیس و آلومینیوم شاید یکی از کمترین صحنه های دیده شده از کریم باقری باشد.

کریم باقری معمولا چه در شادی و چه در اندوه در کنار زمین به خودش مسلط است و نقش مهمی در سازماندهی دیگر افراد تیم دارد. با این حال حذف پرسپولیس از جام حذفی به دست آلومینیوم اینگونه کریم باقری را در پایان بازی در بهت و حیرت فرو برده است.

نیمکت پرسپولیس خالی شده اما کریم باقری همچنان روی نیمکت نشسته و یارای رفتن به رختکن را ندارد.

کریم باقری

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها