کد خبر : 72317

ترلان پروانه تصاویر جدیدی را منتشر کرد.

ترلان پروانه در چند پست نوشت:

و اگر کسی را دوست دارید تاریکی او را نیز دوست بدارید نه فقط نور او را !

قهوه میقولی؟

می خوای بدونی چقدر داری راهتو درست می ری؟ آدم های دورتو‌ بشمار نباید بیشتر از ۲،۳ نفر باشه

 

 

ترلان پروانه

 

ترلان پروانه

 

ترلان پروانه

ارسال نظر

دیگر رسانه ها