کد خبر : 71992

بهاره رهنما عکس جدیدی را در صفحه اش منتشر کرد.

بهاره رهنما نوشت:بیایید صادق باشیم!

بسیاری از ما با شنیدن کلمه “وفور” یا “فراوانی” به پول، لوازم لوکس تر و ثروت فراوان فکر می کنیم در حالی که این باور بسیار محدود کننده است و باعث می شود برای جذب فراوانی و ثروت همیشه در تقلا باشیم.

این که گمان کنیم پول تنها نوع فراوانی در زندگی است دقیقا همان چیزی است که مانع ظهور فراوانی و وفور در زندگی ما می شود.

در حالی که فراوانی در اشکال مختلف از نعمت و شادی گرفته تا مهربانی، هدیه، روابط، خوشبختی، سلامت، شانس، ثروت و غیره وجود دارد و پول تنها یکی از انواع آن می باشد.

فراوانی در لغت نه به معنای پولدار بودن بلکه به معنای سر ریز شدن از چیزی می باشد.

بهاره رهنما

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها