کد خبر : 71868

بهاره رهنما عکس جدیدی را منتشر کرد.

بهاره رهنما نوشت:

هر آنچه را که برای دیگران آرزو دارید دریافت خواهید کرد

• اگر آرزو دارید دیگران در آرامش باشند،آرامش دریافت خواهید کرد

• اگر می خواهید دیگران عشق و محبت را احساس کنند، عشق و محبت دریافت خواهید کرد

• اگر فقط زیبایی ها و ارزش های دیگران را مشاهده کنید،همین ویژگی ها به شما باز خواهد گشت..

" فقط آنچه را که در قلب تان دارید هدیه می کنید و آنچه را که هدیه می کنید جذب خواهید کرد "

بهاره رهنما

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها