کد خبر : 69585

شبنم قلی خانی عکس جدیدی را منتشر کرد.

شبنم قلی خانی نوشت:

شاید باورتان نشود اما هیچ عنصری قدرتمند از سپاسگزاری و شکرگزاری قبل از دریافت نیست .

خودتان را عادت دهید به سپاسگزاری

از نور خورشید تشکر کنید، از خانواده از خانه ، از غذایی که میخورید.

فقط و فقط سپاسگزار باشید .

خواهید دید آینده تان بزودی غرق نعمت میشود

شبنم قلی خانی

ارسال نظر

دیگر رسانه ها