کد خبر : 67164

آزاده صمدی عکس جدیدی را در اینستاگرامش منتشر کرد.

آزاده صمدی نوشت:

انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد خود را جدا می سازد.

در اوج خواستن نمی خواهد، در اوج تمنا نمی خواهد.

دوست می دارد اما در عین حال می خواهد که متنفر باشد.

امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد. همواره به یاد می آورد اما می خواهد که فراموش کند.

آزاده صمدی

ارسال نظر

دیگر رسانه ها