کد خبر : 66631

محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی مطالبی را درباره مدال حسن یزدانی و داوری این مسابقه مطرح کرد.

به گزارش تسنیم ، محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی درباره حواشی مدال حسن یزدانی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو مصاحبه ای انجام داد که بی شک برای دوستداران ورزش و کشتی جذاب است:

* این کشتی با نتیجه ۳ بر ۴ به نفع تیلور آمریکایی به پایان رسید. بحثی که چند روز گذشته در رسانه ها مطرح شد مبنی بر این که زمانی که اخطار و امتیازی به نفع حسن یزدانی دادند در انتهای تشک بود و کشتی گیر آمریکایی در حالت زانو زده از تشک خارج شد. داور به درستی اخطار به تیلور و یک امتیاز به یزدانی داد. طبق مقررات به این شکل هست که هر کشتی گیری که به حالت خاک از زمین خارج می‌شود در وسط تشک ادامه کشتی باید در حالت خاک باشد. در حالت زانوزده هم از نظر مقررات یعنی حالت خاک.

* بعضی از دوستان احساس می‌کردند که حسن یزدانی باید در پشت او قرار می‌گرفت و فرار می‌کرد و از تشک بیرون می‌رفت تا در وسط تشک روی خاک قرار می‌گرفت، در صورتی که مقررات این را نمی‌گوید. در حالت زانو زده هم وقتی کشتی گیر از تشک خارج می‌شود و به او اخطار و به حریفش امتیاز تعلق بگیرد، طبق مقررات بازی در وسط و کشتی در شروع مجدد در حالت خاک آغاز می‌شود. برخی احساس می‌کنند که با نشستن در خاک تیلور، حسن یزدانی برنده آن بازی می‌شد. من تاکید می‌کنم که اخطار را به حریف و امتیاز را به یزدانی دادند. فقط موضوعی که هست باید حسن شانس خود را در وسط و در حالت خاک روی حریف امتحان می‌کرد.

* این که داوران آن بازی جریمه شدند صحت دارد، چرا که در کلیه مسابقات چه در مسابقات جهانی چه در المپیک و حتی در مسابقات بین المللی، کشتی گیرانی که در حین مسابقه، داور باعث متضرر شدن آن‌ها می‌شود، داور وسط، داور بازی و رئیس تشک و هر کدام از آن‌ها که مقصر باشد را در آن مسابقه به صورت تعلیق در می‌آورند. در مسابقه حسن یزدانی و تیلور، به دلیل اشتباه داور وسط و رئیس تشک از ادامه قضاوت آن‌ها در آن مسابقات جلوگیری کردند و این قضیه صحت دارد.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها