کد خبر : 64568

اینکه کریم باقری هم بعد از برد پرسپولیس خوشحال باشد چیز عجیبی نیست. اما اینبار کریم باقری شادی متفاوتی از خودش نشان داد.

کریم باقری را می توان ستون پنهان قهرمانی های پرسپولیس در چهار سال اخیر به حساب آورد. کاریزمای کریم باقری در تمرینات و روی نیمکت پرسپولیس همواره موجب شده تا ستاره های پرسپولیس یادشان باشد که در چه تیمی بازی می کنند. کریم باقری حتی در زمان شادی پیروزی هم کمتر از خود بی خود می شود.

شاید به همین دلیل باشد که این خوشحالی کریم باقری در بازی با گل گهر یک قاب به یادماندنی باشد که تا مدت ها دیگر تکرار نشود. پرسپولیس بازی حساسی را برابر گل گهر با سه گل پیروز شد تا کریم باقری هم اینگونه خوشحالی خود را با مشت های گره کرده به نمایش بگذارد.

کریم باقری

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها