کد خبر : 57875

علی انصاریان جوان از میان دوستان و دوستدارانش رفت. ناباورانه و ناگهانی هم رفت.

حالا وقت آن است که بچه محل های علی برایش حق رفاقت را به جای آورند. مگر نه اینکه علی جوان رفت و ناکام رفت؟ و ایرانیان از دیرباز برای جوانان تازه درگذشته خود حجله به پا می کنند.

کاری که بچه محل های با معرفت علی نیز برایش دیشب انجام دادند. حجله ای که تصویر نصب شده روی آن را هیچ فوتبال دوستی و هیچ جوان از دست داده ای نمی توانست باور کند.

چهره آشنای علی انصاریان پس از پشت سر گذاشتن مسیر پر فراز و نشیب زندگی در فوتبال و سینما و تلویزیون، حالا در قاب عکس روی حجله نقش بسته است. همین قاب است که حجله را برایمان غیرقابل باور کرده است.

کاش مادرش از آن سوی حجله بگذرد، کاهش نگاه «ننه علی» به قاب عکس پسر نیافتد. کاش ... کاش اصلا این قاب روی حجله سکانسی از یک کار جدید علی انصاریان بود که با یک کات تمام می شد و بچه های صحنه حجله را جمع می کردند و ادامه کار آن خنده های از ته دل علی بود...

حجله علی انصاریان

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها