کد خبر : 57750

برای مزار مهرداد میناوند بازیکن محبوب تازه درگذشته فوتبال ایران سنگ موقت در نظر گرفته شده است.

تا زمان آماده شدن سنگ اصلی و دائمی مزار مهرداد میناوند این سنگ که تصویر آن را در ادامه مشاهده می کنید بر مزار او قرار خواهد گرفت.

سنگ موقت مزار مهرداد میناوند + عکس

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها