کد خبر : 57702

بر مزار مهرداد میناوند سنگ مزار موقت نصب می شود.

مراحل آماده سازی سنگ موقت مزار مهرداد میناوند را در این ویدئو مشاهده می کنید. این سنگ تا آماده شدن سنگ اصلی بر مزار این پیشکسوت پرسپولیس نصب خواهد شد.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها