کد خبر : 57150

بهنوش طباطبایی عکس جدیدی را در صفحه خود منتشر کرد.

بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

به اندازه باشیم ...

به اندازه بودن در همه ی ابعاد زندگی نوعی سازگاریست...

سازگاری معنوی، یکی از ابعاد سازگاری است

مانند سازگاری فردی، سازگاری خانوادگی، سازگاری تحصیلی، سازگاری عاطفی، سازگاری روانی، سازگاری اجتماعی...

بهنوش طباطبایی

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها