کد خبر : 56040

فلور نظری با انتشار این عکس نوشت: دعا آرامش بخش دلهاست و همین آرامش است که در روح و مغز آدمی نوعی انبساط ایجاد می کند و روح را از خمودگی بیرون می آورد.

دعا آرامش بخش دلهاست و همین آرامش است که در روح و مغز آدمی نوعی انبساط ایجاد می کند و روح را از خمودگی بیرون می آورد و به حرکت وامی دارد و گاهی روحیه دلاوری و قهرمانی به دعاکننده می بخشد.

دعا به انسان متانت در رفتار، انبساط و شادی درونی، استعداد پیروزی، و استحکام در استقبال از حوادث می دهد و بدان وسیله آدمی توجه زیادی به ذات خداوند متعال پیدامی کند و مانند سایر عبادات اثر تربیتی دارد. دعا روح ایمان را در نفوس برمی انگیزد. و انسان لذت ارتباط با خداوند را درک می کند.

انسان را متکی به خدا و مستقل می سازد و از اتکای به دیگران بی نیاز می کند. دعا حب الهی را در دل رهسپار می سازد و نفس را از مشغله های بیهوده رها می کند. این لحظه دقایقی همه با هم دعا می کنیم . 

هر کسی توانست دعای خودش را یک خطی زیر این پست بنویسد همه آمین بگیم .

دعای من: 

خدایا قسمت می دهم درد و ناراحتی و بیماری حاصل از این ویروس و هر ویروس دیگری که موجب عذاب و ازار مردم جهان است از کل جهان ببر و نابودش کن همونطور که ناگهان آمد همانطور به ناگهان برود آمین

فلور نظری

1

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها