کد خبر : 53709

در حالی که شاهین طاهرخانی به طور مستقیم در حال مذاکره با کادر فنی بود روز جمعه از رفتن به باشگاه خودداری می کند و می گوید با مدیربرنامه‌ام مذاکره کنید.

به گزارش فارس، همین موضوع باعث می شود تا کادرفنی از رفتار این بازیکن ناراحت شوند و به باشگاه اعلام می کنند از خرید طاهرخانی منصرف شده اند.

ظاهرا سمیعی نیز از اینکه کادرفنی اصول خود را حفظ کردند و مانع از این شدند که جذب بازیکن با واسطه انجام شود و بازیکن احترام ها را حفظ نکند تشکر می کند مطلع شدیم طاهرخانی به کادر فنی گفته بوده که خودم به جلسه می روم اما دقایقی قبل از جلسه گفته با نماینده ام مذاکره کنید.اینکه او پیشنهاد ۴میلیاردی داده صحت ندارد و کار اصلا به مذاکره مالی کشیده نشدو

طاهرخانی قرار بود جمعه امضا کند و حتی سمیعی و شکوری روز تعطیل به باشگاه رفتند اما طاهرخانی در آستانه شروع جلسه بدون هماهنگی با کادر فنی خبر داده که خودش ترجیح می دهد تا قبل از توافق به باشگاه نرود.کادر فنی هم به خاطر خلف وعده و بی احترامی به خودشان و مدیریت و معاون وی از جذب وی منصرف شدند.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها