کد خبر : 53565

شیلا خداداد در توضیح این عکس نوشت: مهر پاییز به دل هرخیابانی مینشیند.

شیلا خداداد در توضیح این عکس نوشت:

نه بهار با هیچ اردیبهشتی،نه تابستان با هیچ شهریوری و نه زمستان با هیچ اسفندی ، به اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نمی آید،مهر پاییز به دل هرخیابانی می نشیند

 

شیلا خداداد

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها