کد خبر : 52922

شیخ دیاباته با یک حرکت نمایشی به سوژه اصلی تمرین استقلال تبدیل شد.

شیخ دیاباته که خیلی دیرتر از بقیه تیم تمریناتش را شروع کرد این نگرانی را ایجاد کرد که شاید از آمادگی بدنی به دور باشد.

اما شیخ در تمرین اخیر استقلال با یک حرکت نمایشی نشان داد که او در طول دوران استراحت آمادگی بدنی خود را حفظ کرده است.

دیاباته همانگونه که در عکس مشاهده می کنید با یک پرواز دیدنی با پا تیرک افقی دروازه را لمس کرده است. نکته وقتی جالب می شود که بدانیم ارتفاع تیرک افقی دروازه از سطح زمین 2 متر و 40 سانتی متر است.

ضربه به تیرک افقی دروازه توسط شیخ دیاباته

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها