کد خبر : 52708

بوسه جنجالی شجاع خلیل زاده روی لوگوی الریان با واکنش طرفداران پرسپولیس روبه‌رو بود.

به گزارش روزنامه گل  شجاع با بوسه بر لوگوی الریان کار خودش را کرد و قلب پرسپولیسی ها را شکست.این اتفاق باعث شد جنبش آنفالو شجاع خلیل زاده در اینستاگرام شدت بگیرد. او از 2.6 میلیون نفر به 2.2 میلیون نفر رسید و بیش از چهارصد هزار نفر او را آنفالو کردند. 

برخی هم تصویر پیج او روزیکه به پرسپولیس پیوست را منتشر کردند که زیر یکصدهزارنفر او را دنبال می کردند. اما از این جالبتر اینکه وقتی شجاع خلیل زاده نامه خداحافظی اش را منتشر کرد واینقدر جرات داشت که کامنت صفحه اش راهم نبندد شاهد موجی از حملات و انتقادات پرسپولیسسی ها بود و تا لحظه انتشار این خبر نزدیک به 100 هزار کامنت گرفت.

شجاع شاید باور نمی کرد اما آنها که زمانی مدح و ستایش او را می کردند با دلهای شکسته به پیجش حمله کردند و تندترین الفاظ را درمورد او به کار بردند. بیتشر این کامنت ها هم حول محور اینکه دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد چراکه او جدایی را موقتی خوانده بود.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها