کد خبر : 51870

با نزدیک شدن به پایان مهر ماه، به زمان واریز حقوق کارمندان بازنشسته نزدیک می شویم. این درحالیست که قرار است افزایش حقوق ناشی از همسان سازی حقوق بازنشستگان از این ماه در واریز حقوق ها اعمال شود.

در این زمینه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان در این هفته خبر داد. این به معنی قطعی شدن افزایش حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق ها است.

اکبر افتخاری خاطرنشان کرد: میانگین حقوق بازنشستگان در این دوره ۴۵ درصد افزایش یافته است.

با اجرای این مرحله از همسان سازی حقوق بازنشستگان ، میزان حقوق دریافتی این افراد با افزایش چشمگیری رو به رو خواهد شد.

پیش از این جدول زیر در رسانه ها منتشر شده بود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان را پس از همسان سازی نشان می دهد. 

جدول کامل افزایش حقوق بازنشستگان پس از اعمال همسان سازی حقوق ها

جدول کامل افزایش حقوق بازنشستگان پس از اعمال همسان سازی حقوق ها

ارسال نظر

دیگر رسانه ها