کد خبر : 45948

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۶ هزار و ۶۷۱ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زیان هر سهم ۴۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش چشمگیری در شناسایی سود برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۳۳۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶ هزار و ۶۷۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش چشمگیری در شناسایی شود داشته است.

این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را مبلغ یک هزار و ۲۶۲ میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال اعلام کرده است.

"وآذر" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۴۷ ریال سود به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

 

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها