کد خبر : 45239

موهای عادل فردوسی پور درعرض یکسال سفید شد.

اینستاگرام روزنامه گل با انتشار این دو تصویر نوشت: عکس سمت راست آخرین تصویر از عادل فردوسی پور در زمین فوتبال است که نشان می دهد او به شدت موسفید کرده است.

یکسال بدون نود بنظر می رسد به شدت به او سخت گذشته است

 

Capture

ارسال نظر

دیگر رسانه ها