کد خبر : 39868

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، تماشاگران دیدار پرسپولیس و تراکتور را از تماشای یکی از دیدارهای دو تیم به عنوان میزبان محروم کرد. به این ترتیب بازی رفت و برگشت این دو تیم در فصل بعد هر دو بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

به گزارش تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص اتفاقات بازی پرسپولیس و تراکتور تبریز از هفته 17 لیگ برتر فوتبال، پس از دعوت این کمیته از متخلفین این دو تیم در جلسه جداگانه و پس از بررسی و استماع دفاعیات طرفین، اعضای این کمیته با اتفاق آرا، رای خود را نسبت به افراد متخلف بدین شرح صادر کرد:

1- در مورد عمل اشکان دژاگه با بررسی و بازبینی فیلم‌های موجود، تعداد فحاشی‌های طرفداران پرسپولیس به ایشان و نظر به دفاعیات و فقدان سابقه از سوی مشارالیه وفق ماده 95، رای برائت اشکان دژاگه را صادر و اعلام می‌دارد.

2- در مورد تخلفات صورت گرفته از سوی محمدرضا خانزاده، بازیکن تیم تراکتور و نظر به بازبینی فیلم مسابقه و گزارش مقامات رسمی و دفاعیات ایشان در جلسه رسیدگی، تخلف صورت گرفته مصداق بند ج ماده 54 مقررات انضباطی بوده و با اعمال ماده 93 همین مقررات به لحاظ فقد سابقه با تبدیل محرومیت، ایشان به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم  می‌شود.

3- در مورد تخلف صورت گرفته از سوی ساکت الهامی و پس از بررسی فیلم مسابقه، گزارش مقامات رسمی مسابقه و دفاعیات ایشان در جلسه رسیدگی، تخلف صورت گرفته از سوی مشارالیه را مصداق بند 3 ماده 89 مقررات انضباطی دانسته و با عنایت به فقد سابقه و با اعمال ماده 93 همین مقررات با تبدیل محرومیت، ساکت الهامی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

4- در مورد تخلفات صورت گرفته از سوی شجاع خلیل‌زاده بازیکن تیم پرسپولیس و نظر به بازبینی فیلم مسابقه، گزارش مقامات رسمی و دفاعیات ایشان در جلسه رسیدگی، تخلف صورت گرفته از سوی مشارالیه مصداق بند ج ماده 54 مقررات انضباطی دانسته و شجاع خلیل زاده را 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود. قابل ذکر است که چنانچه این رأی قطعی گردد، یک جلسه محرومیت تعلیقی مشارالیه در هفته چهارم لیگ نیز در اولین بازی رسمی لیگ برتر اعمال خواهد شد.

5- در مورد تخلفات تماشاگران منتسب به باشگاه پرسپولیس و پس از بازبینی فیلم‌ها و عکس‌ها و بررسی گزارش مقامات رسمی مسابقه، تخلفات تماشاگران پرسپولیس محرز بوده و وفق مواد 85 و 86 مقررات انضباطی، باشگاه پرسپولیس را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر به عنوان میزبان در مسابقه لیگ برتر و در بازی با تراکتور محکوم می‌نماید.

6- در مورد تخلفات تماشاگران منتسب به باشگاه تراکتور، پس از بازبینی فیلم‌ها و عکس‌ها و بررسی گزارش مقامات رسمی مسابقه ، تخلف تماشاگران منتسب محرز بوده و وفق مواد 85 و 86 مقررات انضباطی، باشگاه تراکتور را به مبلغ 500 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران به عنوان میزبان و در مسابقه لیگ برتر در بازی با پرسپولیس محکوم می‌نماید.

این رأی به غیر از بند 1 و 3 در باقی بندها در مهلت یک هفته پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم استیناف است.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها