کد خبر : 3837

با تلاش شبانه روزی کارگران و عوامل اجرایی در ورزشگاه آزادی این استادیوم آماده برگزاری بازی فینال است و تمامی نواقص آن برطرف شده است. امروز مسعود سلطانی فر در حاشیه بازدید از استادیوم آزادی با کارگران، مهندسین و عومل بازسازی این استادیوم روی سکو نشست و برای قدردانی عکسی یادگاری با آنها گرفت.

در صورتی که این تیم به صورت شبانه روزی فعالیت نمی کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا مجوز برگزاری بازی را در ورزشگاه آزادی به دلیل استاندارد نبودن صادر نمی کرد و بازی باید در زمین ثالث انجام می شد.

01352829

ارسال نظر

بیشتر