کد خبر : 35938

معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش گفت: قانون متعهدین خدمت قابل تجدیدنظر است همانطور که دانشگاه‌های کشور ردیف سرانه دانشجویی دارند برای دانشجومعلمان هم قابل پیش‌بینی است.

به گزارش تسنیم؛ علی زرافشان با بیان اینکه خوشبختانه دولت گام مهمی را درباره رتبه‌‌بندی معلمان برداشته است، اظهار‌ کرد: در چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های مورد درخواست این بود که تبیین شود هدف از رتبه‌بندی چیست، در سندتحول بنیادین دو نظام رتبه‌بندی و سنجش صلاحیت‌های حرفه ای مورد انتظار است، بحث رتبه‌بندی مشخص شده و آنچه آن را کامل می‌کند استقرار نظام کامل‌کننده نظام رتبه بندی یعنی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای است.

وی افزود: در مصوبه دولت برای رتبه‌بندی در بخشی که صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای ذکر شده است در هر یک از مراحل ارتقا، امتیازات ویژه‌ای مدنظر است و باید چگونگی سنجش صلاحیت‌ها و اینکه صلاحیت‌‌ها چیست، دقیق‌تر و روشن‌تر تببیین شود.

زرافشان تأکید کرد:‌ گام دوم برای تکمیل رتبه‌‌بندی، استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای است کخ باید برداشته شود حداقل برای اینکه رتبه‌بندی به تقسیم پول منتهی نشود، هدف از نظام رتبه بندی ارتقای شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای ملمان در طول دوران خدمت است.

معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش بیان‌کرد: تکمیل نظام رتبه‌بندی و تحقق دقیق‌تر آن منوط به این است که نظام سنجش صلاحیت‌ها مستقر شود ؛ در راهکار 10_2 سندتحول دو نظام تعریف شده و ما هنوز استقرار نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای را نداریم، در سال های اخیر اقدامات خوبی در بحث سنجش صلاحیت‌ها انجام شده و برای سنجش صلاحیت مدیران مدارس کانون‌های ارزیابی تعریف شده که می‌توان از آن الگو بهره گرفت و صرفاً به بخشی از شاخص‌های کمّی مثل آموزش ضن خدمت یا دوره توقف در یک رتبه اکتفا نکرد، آنچه صلاحیت حرفه‌ای را ارتقا داده و منجر به ارتقای کیفیت می‌شود باید در نظام سنجش صلاحیت مورد توجه باشد.

زرافشان درباره مطالعه تطبیقی آموزش‌و پرورش با کشورهای دیگر دنیا در این زمینه گفت: در مراحل تدوین، تولیدکنندگان سند بررسی‌هایی را انجام داده اند اما در ادامه کار و به ویژه در سنجش صلاحیت، اخیراً کاری آغاز شد و هنوز به نتیجه نرسیده است مبنی براینکه تجربه بین‌المللی از ارزیابی حرفه‌ای معلمان بررسی شود تا بدانیم چه شاخص‌هایی مورد توجه است، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش موظف شد آن را موردبررسی قرار دهد، از این تجربیات می‌توان استفاده کرد و آن را با سندتحول و آنچه از معلمان تراز جمهوری اسلامی انتظار دارد تطبیق داده و نظام خودمان را تدوین کنیم.

وی در پاسخ به اینکه انگیزه دانشجومعلمان برای ورود به دانشگاه فرهنگیان چیست؟ علت کسر درصدهایی از حقوق از دانشجومعلمان چیست، گفت: معلمان ما با معلمان سایر کشورها مقایسه می‌شوند اما تا انگیزه و امکانات برای آنها فراهم نشود نمی‌توان انتظار زیادی برای حضورشان داشت. هزینه‌هایی که از حقوق دانشجو‌معلمان کسر می‌شود برای تامین بخشی از هزینه‌های دانشجویان در طول تحصیل است البته اگر آنها را مانند دیگر دانشجویان دانشگاه‌های کشور قلمداد کنیم باید گفت که هزینه این خدمات چون تغذیه در سایر دانشگاه‌ها با مبالغ بسیاری کمتری در اختیار قرار می‌گیرد و این خدمات باید به دانشجومعلمان هم ارائه شود.

زرافشان ادامه داد: قانون متعهدین خدمت قابل تجدیدنظر است همانطور که در ردیف بودجه دانشگاه‌های کشور ردیف سرانه دانشجویی دارند برای دانشجومعلمان هم قابل پیش بینی است، این پیشنهاد می‌تواند از طرف وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان ارائه شود.

معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش گفت: برای دانشجومعلمان نیز باید سرانه مانند سایر دانشگاه‌های کشور تصویب شود و فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان باید مورد توجه باشد، در برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای به وزارت علوم رفت در حالی که مختص آموزش و پرورش بودند بخشی از آنها باید برای دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم؛ علی الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش در این باره گفت: قوانین ناظر بر تربیت معلم در کشور ما دو قانون است قانون متعهدین خدمت مصوب مجلس اجازه داده است تا دانشجو بگیریم آنها را از سربازی معاف کنیم، دوره چهارساله تحصیل جزو سابقه خدمت آنها باشد و در ایام تحصیل به آنها حقوق بدهیم، همین قانون می‌گوید چون نظام تربیت معلم دوره شبانه روزی است برای  امور رفاهی، تغذیه و امور خوابگاهی درصدی از حقوق دانشجومعلمان کسر شود و قانون این طور مشخص کرده است.

وی افزود: من هم قبول دارم و معترض هستم که نباید این اتفاق رخ دهد اما غیر از قانون متعهدین خدمت یک اشتباه سیاست‌گذاری و محاسباتی در برنامه پنجم توسعه در سال 90 رخ داد و وزارت علوم با مجوزی که در قانون گرفت سه دانشگاه تربیت معلم تخصصی را تبدیل به دانشگاه جامع کرد و گفت همان مراکز تربیت معلم آموزش‌وپرورش با همین امکانات محدود و قدیمی به دانشگاه  فرهنگیان تبدیل شود برای اصلاح این وضعیت باید در برنامه هفتم توسعه این اشتباه فاحش سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم اگر دانشگاه فرهنگیان مهم است باید امکانات درخور دانشگاهی برای آنها ارائه شود.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها