کد خبر : 35727

درشرایطی که تمرینات استقلال با حضور فرهاد مجیدی و مجید نامجو مطلق شکل تازه ای به خود گرفته غیبت کاپیتان استقلال در تمرینات به شدت توی چشم می زند.

به گزارش ورزش سه وریا غفوری که کاپیتان و یکی از بهترین بازیکنان استقلال در نیم فصل اول بوده و نقش کلیدی در میان بازیکنان دارد به واسطه دلخوری های پیش آمده از حضور در تمرینات خودداری کرده است این در حالی است که سه شنبه 5 بازیکن دیگر نیز در بین غایبان بودند اما با تماس مدیران استقلال تک تک به تمرین مراجعه کردند با اینحال وریا تنها کسی بود با وجود اصرارها حاضر نشد که در مراسم معارفه فرهادمجیدی حضور پیدا کند. که البته این مساله ربطی به خود مجیدی ندارد.

داستان وریا غفوری ریشه در مسایل مالی دارد اما در اصل به موضوع احترام و عدم تعهد مدیران باشگاه برمی گردد.

غفوری از فصل های پیش آپشن هایی در قراردادش داشته که به واسطه نمایش خوب و فعال شدن آن ها باید پاداش لازم را دریافت می کرده اما باشگاه درمقابل این تعهد مدام امروز و فردا کرده و پرداخت را به تعویق انداخته است تا جایی که حالا وریا ناراضی از این رفتار حاضر نشده در تمرینات استقلال حضور پیدا کند اگر چه ممکن است او فردا دوباره در جمع استقلالی ها حاضر شود تا تیم شکل تازه ای به خود بگیرد.

اینکه کاپیتان استقلال به طلبش می رسد یا نه بحث دیگری است اما با توجه به اینکه او از موثرترین بازیکنان تیم محسوب می شود مدیران استقلال باید فکری به حال این مساله مهم کنند.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها