کد خبر : 32017

در ادامۀ ره راه افتادن موج استعفاها، ریاست کمیتۀ اخلاق نیز استعفا کرد.

به گزارش ورزش 11 - رئیس کمیته اخلاق هم از فدراسیون فوتبال رفتنی شد تا مرتضی تورک هم استعفای خود را تقدیم رئیس فدراسیون فوتبال نماید.

بعد از استعفای اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی، مرتضی تورک رئیس کمیته اخلاق هم از سمتش استعفا کرد.

برهمین اساس، ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال استعفای وی را تایید کرد.

 

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها