کد خبر : 31647

مدیرعامل پرسپولیس به شدت شوکه شده است.

 ورزش 11 - انصاری‌فرد که پس از حضور در باشگاه، قرارداد تمام اعضای تیم را مورد مطالعه قرار داد از برخی بندهای موجود در قرارداد بازیکنان تعجب کرده است

 مدیرعامل فعلی پرسپولیس این موضوع را با ایرج عرب نیز در میان گذاشته است که مدیرعامل پیشین نیز این موضوع را گردن مدیران قبلی انداخته است!

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها