کد خبر : 27451

باشگاه استقلال به طور رسمی از سوی کمیتۀ تعیین وضعیت محکوم شد.

به گزارش ورزش 11 - سرانجام با اعلام رای نهایی کمیتۀ تعیین‌وضعیت در قبال پروندۀ فرزاد حاتمی و باشگاه استقلال، آبی‌های تهران در این پرونده با محکومیت روبرو شدند.

براساس رای صادر شده در پرونده شکایت فرزاد حاتمی از باشگاه استقلال تهران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

همچنین در خصوص هزینه دادرسی با اعلام نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها