کد خبر : 15420

یک آتش سوزی عمده بخش بزرگی از کلیسای نوتردام در پاریس که یکی از مهم ترین بناهای فرانسه است را سوزانده است.

در این آتش سوزی به بخش هایی از این بنای باستانی آسیب های جدی رسید.

آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس

آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس

ارسال نظر

دیگر رسانه ها