کد خبر : 10087

خودروهای دیفرانسیل جلو یا عقب به علت وجود تفاوت اساسی در سیستم های انتقال قدرتشان، بر عملکرد سیستم*های ترمزی خود تاثیر می گذارند.

به گزارش خودروتک، در طراحی، اجزای سیستم ترمزی در خودروهای دیفرانسیل جلو کوچکتر و دارای جرم کمتری هستند لذا دمپینگ موثری روی سطح نویز اولیه نخواهند داشت؛ در حالی*که اجزای سیستم ترمزی در خودروهای دیفرانسیل عقب به*دلیل داشتن اجزای سنگین*تر نظیر تعلیق، Spindle و فریم های بزرگ، نویز اولیه را جذب می*کنند.

در خودروهای دیفرانسیل جلو بخش عمده عمل ترمز*گیری توسط ترمزهای جلو و بخش کمتری از آن توسط ترمزهای عقب انجام می*شود؛ در حالی که این قضیه در خودروهای دیفرانسیل عقب حالت ضعیفتری دارد. به این دلیل دمای عملکرد در خودروهای دیفرانسیل جلو بسیار بالاتر است که نتیجه آن، افزایش درصد شیشه*ای شدن و همچنین افزایش صدای جیغ لنت در لنت*های ترمز جلوست.

 

ملاحظات تولیدی و مونتاژی برای حذف صدای ترمز

صداهایی که در ترمز*گیری سبک تولید می*شود، متناسب با دوران چرخ است و احتمال دارد تا توقف کامل خودرو ادامه یابد؛ به خصوص هنگامی که فشار کمی به پدال وارد می*شود. برای تشخیص این مشکل می*بایست موارد ذیل آزمایش شود:

1. Rotor Run Out

انحراف زیاده از حد دیسک باعث سایش نا*منظم دیسک و لنت و همچنین حرکت لنت هنگام درگیری دیسک با لنت می*شود که در نهایت ارتعاشِ به*وجود آمده سبب ایجاد صدا خواهد شد.

 

انحراف دیسک باعث سایش نا*منظم می*شود.

2. Parallelism

ضخامت دیسک می*بایست حداقل در 4 نقطه چک شود. تغییرات در ضخامت دیسک می*تواند به حرکت لنت و ایجاد نویزهای ناخواسته بینجامد. در مواردی که ضخامت لنت کم می*شود، لنت به سمت داخل حرکت می*کند و هنگامی که ضخامت لنت افزایش می*یابد، لنت به سمت خارج رانده می*شود که این جابه*جایی به سمت داخل یا خارج باعث ایجاد صدا می*شود.

لنگی دیسک باید امتحان شود.

ضخامت دیسک باید یکسان باشد.

3. Material Transfer

اگر یک اصطکاک ناهمگون و غیر*یکنواخت در سطح دیسک اتفاق بیفتد، ممکن است باعث ایجاد لغزش یا چسبندگی به*واسطه اصطکاک کمتر یا بیشتر شود. این اصطکاک غیر*یکنواخت در بعضی موارد باعث حرکت آسان و در مواردی باعث حرکت کُند لنت روی دیسک می*شود که خود، عامل ایجاد ضربان و نوسان است. بسیاری از سازنده*ها با این مسئله مواجه بوده*اند، که علت آن استفاده از ماشین*های تراش دانسته شده است.

اصطکاک غیر*یکنواخت باعث ایجاد نقاط سرد و گرم و نقاط غیر*هم**دما بر روی لنت خواهد شد.

4. Loose Parts

همه قطعات باید از لحاظ شُل بودن امتحان شوند.

5. Non Directional Finish

خطوط جهت*داری که هنگام فرایند ماشینکاری روی دیسک به*وجود می*آیند باعث جابه*جایی لنت می*شوند. برای رفع این مشکل می*بایست فرایند تولید به گونه*ای باشد که روی دیسک، شیار ایجاد نکند.

ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب

ترمزها بازه*های متفاوتی از صدا را هنگام ترمز**گیری یا رها کردن ترمز تولید می*کنند. عملکرد مواد مصرفی در لنت*ها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار می*گیرند، با ایجاد نویز و حرارت همراه است. در نتیجه جیغ گاه*و*بیگاه ممکن است عادی باشد که علت آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و ... است. به عبارت دیگر جیغ گاه*و*بیگاه همیشه به مفهوم وجود مشکل و یا کاهش اثر ترمز نیست. به یاد داشته باشید که بعضی صداها طبیعی*اند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، نظیر:

1. صدای جیغ: هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در صبحگاه شنیده می*شود. این صدا طبیعی است و به هیچ سرویسی نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness نیز می*گویند.

گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز خودرو به لنت ترمز جدید است.

2. صدای جیغ بلند ممتد: وقتی خودرو در حال حرکت است و ترمز گرفته می*شود یا حتی زمانی که ترمز*گیری انجام نمی*پذیرد، شنیده می*شود. این صدا هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک تماس پیدا می*کند، تولید می*شود و نشان می*دهد که لنت تمام شده است و باید تعویض شود.

تیغه بعد از برخورد به دیسک و تولید صدای جیغ

تیغه تولید صدا قبل از برخورد به دیسک

همچنین هر سیستم ترمزی می*تواند در دفعات زیاد ترمز*گیری در ترافیک*های سنگین یا جاده های پر فراز *و* نشیب، نویز تولید کند. در چنین شرایطی، دمای دیسک و لنت بسیار بالا می*رود. در این دما جیغ ترمز به علت تغییرات متالورژیکی است که در سطح دیسک و یا لنت اتفاق می*افتد که علت آن نیز ایجاد یک سطح سخت با عمق کم روی سطح لنت و یا دیسک است.

3. صدای ناله در طول توقف: این صدا معمولاً به*دلیل لعابی یا شیشه*ای *شدن سطح دیسک به*واسطه ترمز*های سنگین و متوالی تولید می*شود و برای رفع آن باید لنت*ها تعویض شوند و سطح دیسک دوباره پرداخت گردد.

4. صدای نویز: فقط یک* بار هنگام ترمز*گیری از سیستم تعلیق جلو شنیده می*شود. این صدا نتیجه جابه*جایی و حرکت لنت*ها در جهت دوران دیسک است و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر می*شود. برای رفع این عیب باید از نصب صحیح لنت*ها، گیره*ها و Shimها مطمئن شویم.

5. نویز چند*گانه: فقط یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده می*شود. این صدا مربوط به سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچ*گونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد. سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدل*ها پس از روشن شدن خودرو و با اولین ترمز*گیری و در برخی دیگر بعد از آن*که سرعت خودرو برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل می*کند.


منبع: پاریزان

ارسال نظر