تبدیل گیربکس دستی به اتوماتیک امروزه برای بیشتر خودروهای داخلی قابل انجام نیست. گیربکس های دستی را به دلایل متفاوتی…

بیشتر
بیشتر