کد خبر : 57892

در حالی که سایپا در فروش های قبلی خود خودروهای سواری اندکی را عرضه کرده و بیشتر روی خودروهای کار و تجاری متمرکز بود، در فروش فوق العاده جدید خود با 6 خودرو سواری فروش را انجام می دهد.

به گزارش خودروتک، در این نوبت، فروش فوق العاده و پیش فروش سایپا به صورت همزمان انجام می شود. برای پیش فروش نیز 9 خودرو در نظر گرفته شده است.

این مرحله از فروش سایپا از روز شنبه 18 بهمن ماه 99 آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. فروش فوق العاده سایپا با قیمت قطعی انجام می شود.

خودروهای عرضه شده در طرح پیش فروش سایپا شامل شاهین، تیبا صندوقدار، سایپا ۱۵۱، ساینا دنده ای، تیبا ۲، کوییک اس، کوییک دنده ای، کوییک آر و ساینا اس هستند.

خودروهای عرضه شده در طرح فروش فوق العاده شامل سایپا ۱۵۱، تیبا صندوقدار، تیبا ۲، ساینا دنده ای، کوییک دنده‌ای و کوییک آر هستند.

موعد تحویل خودروهای فروش فوق العاده حداکثر ۹۰ روز خواهد بود. قیمت خودرو در خودروهای پیش فروش در زمان تحویل مندرج در قرارداد مشتریان مشخص خواهد شد. موعد تحویل خودروهای پیش فروش اردیبهشت تا بهمن ۱۴۰۰ است.

محصولات عرضه شده در طرح فروش فوق العاده سایپا:

نام خودرو قیمت خودرو
سایپا ۱۵۱ ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰
تیبا صندوقدار ۸۷۰.۷۵۰.۰۰۰
تیبا ۲ ۹۵۴.۲۶۰.۰۰۰
ساینا دنده ای ۹۳۵.۲۸۰.۰۰۰
کوییک دنده ای ۱.۲۹۷.۵۵۰.۰۰۰
کوییک آر ۱.۳۹۷.۵۵۰.۰۰۰

خودروهای طرح پیش فروش سایپا:

نام خودرو مبلغ علی الحساب
شاهین ۱.۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰
تیبا صندوقدار ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰
سایپا ۱۵۱ ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰
ساینا دنده ای ۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰
تیبا ۲ ۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰
کوییک اس ۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای ۶۴۸.۰۰۰.۰۰۰
کوییک آر ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰
ساینا اس ۶۵۱.۰۰۰.۰۰۰
ارسال نظر

دیگر رسانه ها