کد خبر : 35371

جدیدترین شرایط پیش فروش ایران خودرو و ثبت نام محصولات ایران خودرو از شنبه ۱۴ لغایت دوشنبه ۱۶ دی ۹۸ اعلام شد.

به گزارش خودروتک به نقل از اقتصادآنلاین، ثبت‌نام پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو در ۱۱ صبح ‌روزهای شنبه ۱۴ لغایت دوشنبه ۱۶ دی ۹۸ انجام می‌شود.

خودروهای ثبت نام شده در دی ماه ۹۹ تحویل داده می‌شوند.

ثبت‌نام صرفا به صورت اینترنتی و از طریق آدرس سایت فروش محصولات ایران خودرو   esale.ikco.ir صورت می‌گیرد.

ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر در ساﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

19

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها