آریا شاهین نام ایرانی برای نسل سوم خودرو رامبلر بود که در ایران مونتاژ و تولید می‌شد.

بیشتر
بیشتر