نیسان GT-R پس از تولید نسل‌‎های مختلف مثل R32 ،R33 ،R34 و R35 حالا به ۵۰ سالگی رسیده است. بهترین نمونه‌های سفارشی و…

بیشتر
بیشتر