یکی از ۱۹ فراری ۵۰۰ TRC اسپایدر تاریخ در مرداد ماه سال جاری حراج خواهد شد و شاید با قیمت بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار به…

بیشتر