شرکت استون مارتین به تازگی برنامه تولید مجدد مدل DB5 را تایید و پروسه ساخت این خودرو را نیز آغاز کرده است. در حقیقت…

بیشتر
بیشتر
بیشتر