کسانی که در حراجی‌ها، خودروهای کلاسیک و عتیقه می‌خرند، با آن مثل اسب تک شاخ رفتار می‌کنند و همیشه عدد روی کیلومترشمار…

بیشتر