این رویا از آنجایی شروع شد که جری در سال ۱۹۸۶ اولین مدل ماشین دست سازش را در گاراژ خانه تولید کرد. او کسی بود که اساس…

بیشتر
بیشتر
بیشتر